Vasa församling

Adress: Vasa Kyrkoplan 1
Telefon: 031-731 61 30
E-post: vasa.forsamling@svenskakyrkan.se

Vasa församling är en del av Svenska kyrkan i Göteborgs stift. Den ligger i södra delen av Göteborgs centrum. Församlingen erbjuder ett rikt utbud av gudstjänster och andra aktiviteter nästan alla veckans dagar.
På expeditionen kan du boka tid för dop, vigsel och begravning. Här kan du också få information om gudstjänster och övriga verksamheter i församlingen.

Välkommen!

Vasa församling