Domkyrkoförsamlingen

Domkyrkoförsamlingen är en del av Svenska kyrkan i Göteborgs stift. Den består av två kyrkor: Göteborgs Domkyrka och "lillasystern" Mariakyrkan.

Göteborgs Domkyrka är en mötesplats mitt i staden. Här finns gudstjänster olika tider på dygnet, ett rikt musikliv, diakonal verksamhet, föredrag, samtal, bikt, öppet hus för barn och föräldrar, olika former av ideellt arbete, utställningar med mera.

Till församlingen hör även Mariakyrkan på Stampgatan. Den är bland annat hemvist för den finskspråkiga verksamheten.

Välkommen!

Domkyrkoförsamlingen