Vårdcentraler

Vårdcentralen är grunden i den svenska sjukvården. Vanligtvis söker du hjälp på vårdcentralen för alla de besvär som inte kräver omedelbar vård på sjukhus. Om det behövs slussas du vidare från vårdcentralen till andra specialistläkare.

På vårdcentralen sker allt från hälsokontroller av nyfödda barn till behandlingar av vanliga sjukdomar som till exempel halsfluss och kroniska sjukdomar. Hit kan du också vända dig om du vill få råd om att sluta röka eller att gå ner i vikt.

Välj vård själv
Alla över 16 år kan själva välja vilken vårdcentral de vill tillhöra. För barn under 16 år väljer vårdnadshavaren. Du kan välja mellan privata och offentliga vårdcentraler och kan när som helst byta vårdcentral. 

Valfrihet i vården i Västra Götaland

Så här väljer du vårdcentral