Masthuggs församling

Masthuggs församling är en del av Svenska kyrkan i Göteborgs stift. Den omfattar delar av Majorna och Masthugget. Församlingen har en kyrka, Masthuggskyrkan. Denna ligger på Stigbergets höjd och syns över stora delar av Göteborg. Hit kan du komma för att fira gudstjänst eller delta i olika verksamheter.

Välkommen!

Masthuggs församling