Haga församling

Haga församling är en del av Svenska kyrkan i Göteborgs stift. Den är till ytan Sveriges minsta församling och ligger i stadsdelen Haga. För många göteborgare symboliserar Hagakyrkan öppenhet, respekt, tolerans och solidaritet i förening med Guds närhet och människokärlek. Byggnad och verksamhet uppfattas av många som välkomnande och inkluderande, inte minst av människor som inte uppfattar sig själva som kyrkliga. Musiken har alltid varit viktig i församlingens liv, med omfattande körverksamhet och konserter. Verksamheten är inriktad på att vara församlingskyrka, citykyrka och universitetskyrka.

Välkommen!

Haga församling