Privatekonomi

Att vår ekonomi påverkar vår hälsa är ingen nyhet. Vår ekonomiska situation påverkar hur vi lever och vilka förutsättningar vi har i våra liv. Här hittar du information och tips på hur du kan få koll på din vardagsekonomi och vart du kan vända dig om du har bekymmer som rör din ekonomi.

Ekonomiskt stöd via Svenska Kyrkan i Oscar Fredriks, Masthuggs, Carl Johans och Högsbos församlingar.
För boende i någon av församlingarna är det möjligt att söka ekonomiskt stöd två tillfällen per år.  Bor du inte i någon av dessa församlingar kan du istället höra av dig till kyrkan där du bor och se om det finns möjlighet till ekonomisk hjälp där.

Ansökningsblanketter hittar du här nedan, i Sjömanskyrkan på Stigbergstorget eller i respektive kyrka. Diakonerna kan hjälpa till med ansökan.

Period för fondansökan inför sommaren är 1 mars - 25 maj och inför julen 1 september - 25 november.

Blanketten, med bilagor, ska vara inlämnad senast 25 maj respektive 25 november. 

Oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan, är troende eller inte så har du rätt att söka ekonomisk hjälp om du bor i församlingen. Information för att ta reda på vilken församling som din bostadsadress tillhör:

 

Sök församling utifrån din adress eller postnummer

Ansökningsblankett ekonomiskt stöd 

 

Drop in
Kom på Drop-in för att få information om församlingens fonder (endast för boende i pastoratet) eller för att boka tid för enskilt samtal. Samtalen är kostnadsfria, och diakonen du träffar har tystnadsplikt.

Tisdagar kl. 9.30–11
Oscar Fredriks församlingshem

Tisdagar kl. 13–14.30
Kontakta oss på telefonnummer: 031–731 66 24 eller 031–731 66 34.
Högsbos pastorsexpedition

Onsdagar kl. 10–11.30
Carl Johans församlingshem

 

Vill du boka tid för samtal?

Det kan du göra på vår drop in, men också genom att ringa någon av diakonerna eller receptionen på telefon: 031-731 92 00.

 

Har du frågor kontakta någon av diakonerna i respektive kyrka:

Carl Johans församling: Ia Hamnered, 031-731 92 11

Masthuggs församling: Annika Delemark, 031-731 92 38

Oscar Fredriks församling: Mia Rydberg, 031-731 92 70

Högsbo församling: Karolina Gustavsson, 031-731 66 24  

 

Carl Johans församlings hemsida

Oscar Fredriks församlings hemsida