Våld i nära relation

Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj.

Här har vi samlat viktiga länkar för dig som upplever eller upplevt våld och behöver stöd och hjälp. Här har vi även samlat information för dig som är profession och som möter personer med behov av stöd och hjälp kring våld.