Våld i nära relation

Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj.

I menyn till vänster har vi samlat viktiga länkar för dig som upplever/upplevt våld och behöver stöd och hjälp. Här har vi även samlat information för dig som är profession och som möter personer med behov av stöd och hjälp kring våld.