Frivillig- & Volontärverksamhet

Att göra en insats för en annan människa eller att få vara i ett socialt sammanhang och känna glädje och gemenskap ger ofta en positiv inverkan på hälsan. Via länkarna till vänster kan du läsa mer om hur du kan engagera dig eller bli en del av ett sammanhang i Centrum eller i Majorna-Linné.