Kultur

Här har vi samlat sidor och länkar med information om platser där kultur kan bidra till att främja din hälsa.

Kulturens betydelse för hälsan
Kulturen kan erbjuda upplevelser då vi kan släppa vardagen, glömma oss själva och möta andra. Kulturen kan skapa viloplatser, men den kan också uppröra, provocera och mana till utveckling och förändring. Det finns också ett starkt samband mellan lek och konst. Att leka är nödvändigt, även för den vuxna människan. Den skapande processen behöver vi alla för att vara hela människor.