Carl Johans församling

Carl Johans församling är en del av Svenska kyrkan i Göteborgs stift. Församlingen är belägen i västra Göteborg och vänder sig till alla som bor inom stadsdelarna Majorna, Sanna och Kungsladugård.

Församlingen har tre kyrkor. Carl Johans kyrka är församlingens huvudkyrka och syns tydligt på Karl Johansgatan i samma nivå där Allmänna Vägen mynnar ut. S:ta Birgittas kapell är beläget vid Klippans kulturreservat (nära Stenas Tysklandsterminal och mitt emot restaurang Sjömagasinet). Kapellet är en väldigt uppskattad vigselkyrka. Kungsladugårds kyrka ligger mitt i villabebyggelsen, strax intill hållplatsen Klintens väg, varifrån skyltar visar vägen till kyrkans adress Majgatan.

Behöver du någon att tala med?
Ibland kan man behöva någon som lyssnar och som kan ge andra perspektiv på sin situation. Hit kan du vända dig, troende eller inte och oavsett religionstillhörighet. Samtalen är kostnadsfria och all personal har tystnadsplikt. Du kan få hjälp med:

  • Samtalsstöd
  • Familje-/parterapi
  • Ekonomisk rådgivning
  • Ekonomisk hjälp

Läs mer om hur du kan boka tid för samtal.

Samtal och stöd (folder med kontaktuppgifter, 2019)

Ekonomiskt stöd 
En ny rutin införs för ekonomiskt stöd. Högsbo församling slutar med att dela ut matkort och bevilja bistånd löpande. Ansökan om ekonomiskt stöd ska nu göras genom att fylla i en fondansökan. Ansökningsblanketter hittar du här nedan eller vid entrén i Carl Johans församling eller Oscar Fredriks församling. Diakonerna kan hjälpa till med ansökan. Period för fondansökan inför sommaren är 1 mars - 25 maj med utbetalning i början av juni. Period för ansökan inför julen är 1 september - 25 november med utbetalning i början av december. Blanketten ska vara inlämnad senast 25 maj respektive 25 november. Oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan, är troende eller inte så har du rätt att söka ekonomisk hjälp. För att ta reda på vilken församling som din bostadsadress tillhör kan du använda nedanstående länk:

Sök församling utifrån din adress eller postnummer

Har du frågor kontakta någon av diakonerna nedan:
Carl Johans församling:  Mia Rydberg,031-731 92 11

Masthuggs församling: Annika Delemark, 031-731 92 38

Oscar Fredriks församling: Ia Hamnered, 031-731 92 70

Högsbo församling: Karolina Gustavsson, 031-731 66 24  


Eller drop-in: Öppen mottagning onsdagar 10–11.30 i Carl Johans församlingshem  

Ansökningsblankett ekonomiskt stöd 

Carl Johans församling