Carl Johans församling

Adress: Carl Johans Kyrkoplan 1
Telefon: 031-731 92 00
E-post: carljohan.forsamling@svenskakyrkan.se

Carl Johans församling är en del av Svenska kyrkan i Göteborgs stift. Församlingen är belägen i västra Göteborg och vänder sig till alla som bor inom stadsdelarna Majorna, Sanna och Kungsladugård.

Församlingen har tre kyrkor. Carl Johans kyrka är församlingens huvudkyrka och syns tydligt på Karl Johansgatan i samma nivå där Allmänna Vägen mynnar ut. S:ta Birgittas kapell är beläget vid Klippans kulturreservat (nära Stenas Tysklandsterminal och mitt emot restaurang Sjömagasinet). Kapellet är en väldigt uppskattad vigselkyrka. Kungsladugårds kyrka ligger mitt i villabebyggelsen, strax intill hållplatsen Klintens väg, varifrån skyltar visar vägen till kyrkans adress Majgatan.

Behöver du någon att tala med?
Ibland kan man behöva någon som lyssnar och som kan ge andra perspektiv på sin situation. Hit kan du vända dig, troende eller inte och oavsett religionstillhörighet. Samtalen är kostnadsfria och all personal har tystnadsplikt. Du kan få hjälp med:

  • Stöd- och krissamtal
  • Ekonomisk rådgivning
  • Ekonomisk hjälp

Tidsbokning och kontakt

Samtal och stöd (folder med kontaktuppgifter)

 

Carl Johans församling