Carl Johans församling

Adress: Carl Johans Kyrkoplan 1
Telefon: 031-731 92 00
E-post: carljohan.forsamling@svenskakyrkan.se

Carl Johans församling är en del av Svenska kyrkan i Göteborgs stift. Församlingen är belägen i västra Göteborg och vänder sig till alla som bor inom stadsdelarna Majorna, Sanna och Kungsladugård.

Församlingen har tre kyrkor. Carl Johans kyrka är församlingens huvudkyrka och syns tydligt på Karl Johansgatan i samma nivå där Allmänna Vägen mynnar ut. S:ta Birgittas kapell är beläget vid Klippans kulturreservat (nära Stenas Tysklandsterminal och mitt emot restaurang Sjömagasinet). Kapellet är en väldigt uppskattad vigselkyrka. Kungsladugårds kyrka ligger mitt i villabebyggelsen, strax intill hållplatsen Klintens väg, varifrån skyltar visar vägen till kyrkans adress Majgatan.

Behöver du någon att tala med?
Ibland kan man behöva någon som lyssnar och som kan ge andra perspektiv på sin situation. Hit kan du vända dig, troende eller inte och oavsett religionstillhörighet. Samtalen är kostnadsfria och all personal har tystnadsplikt. Du kan få hjälp med:

  • Stöd- och krissamtal
  • Ekonomisk rådgivning
  • Ekonomisk hjälp

Tidsbokning och kontakt

Samtal och stöd (folder med kontaktuppgifter)

 

Ekonomiskt stöd - ny rutin
En ny rutin införs för ekonomiskt stöd. Högsbo församling slutar med att dela ut matkort och bevilja bistånd löpande. Ansökan om ekonomiskt stöd ska nu göras genom att fylla i en fondansökan. Ansökningsblanketter hittar du här nedan eller kan beställas genom receptionerna i Carl Johans församling eller Oscar Fredriks församling. Diakonerna kan hjälpa till med ansökan. Period för fondansökan inför sommaren är 1 mars - 25 maj 2020. Blanketten ska vara inlämnad senast 25 maj. Oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan, är troende eller inte så har du rätt att söka ekonomisk hjälp. För att ta reda på vilken församling som din bostadsadress tillhör kan du använda nedanstående länk:

Sök församling utifrån din adress eller postnummerInformationsträff om fonder och ekonomi hålls den 5 maj i Carl Johans församlingshem. 

Har du frågor kontakta någon av diakonerna nedan:
Carl Johans församling: Gunnel Claesson, 031-731 92 07 eller Mia Rydberg,031-731 92 11

Masthuggs församling: Annika Delemark, 031-731 92 38

Oscar Fredriks församling: Ia Hamnered, 031-731 92 70

Högsbo församling: Karolina Gustavsson, 031-731 66 24  


Eller drop-in: Öppen mottagning onsdagar 10–11.30 i Carl Johans församlingshem  

 

Ansökningsblankett ekonomiskt stöd 

Carl Johans församling