Johannebergs församling

Johannebergs församling är en del av Svenska kyrkan i Göteborgs stift. Den består av tre kyrkor: Buråskyrkan, Johannebergskyrkan och Landala kapell.

Svenska kyrkan vill vara en närvarande och öppen kyrka som ger möjlighet till eftertanke, tro och engagemang. Vår kyrka är till för dig, i vardagen liksom vid livets stora skiften, dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Välkommen!

Johannebergs församling