Oscar Fredriks församling

Adress: Oscar Fredriks Kyrkogata 1
Telefon: 031-731 92 00
E-post: oscarfredrik.forsamling@svenskakyrkan.se

Oscar Fredriks församling är en del av Svenska kyrkan i Göteborgs stift. Oscar Fredrik är kyrkan med alla tinnar och torn nära Linnégatan, vid Nordostpassagen. Församlingen ligger i Linnéstaden mellan Linnégatan och Paradisgatan/Masthuggsliden. Hela Slottsskogen ingår i församlingen och norrut går gränsen nere vid kanalen.

Oscar Fredriks församling inbjuder till olika aktiviteter, exempelvis gudstjänstfirande, gemenskapsgrupper och samtalsgrupper.

Välkommen! 

Oscar Fredriks församling