Illustrationsbild: solljus

Psykisk hälsa

Vår psykiska hälsa är en viktig del av vårt allmänna välbefinnande, hur vi mår och fungerar i vardagen och påverkar vår förmåga att klara av livets olika utmaningar. Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och påverkar varandra, så om vi tar hand om vår fysiska hälsa får vi bättre förutsättningar att må bra psykiskt- och tvärtom.