Annedals församling

Adress: Albin Holms backe 10
Telefon: 031-731 66 10
E-post: annedal.forsamling@svenskakyrkan.se

Annedals församling är en del av Svenska kyrkan i Göteborgs stift bestående av Annedal, delar av Landala och Linnéstaden, Guldheden samt Änggården. Det finns tre kyrkor i församlingen: Annedalskyrkan, Guldhedskyrkan och Sjukhuskyrkan (finns i Sahlgrenskas huvudbyggnad).

Vi är en öppen församling som tar ställning i viktiga frågor. Genom gudstjänster och olika slags verksamhet vill vi bidra till att skapa mötesplatser för mötet mellan Gud och människa, människa och människa samt mellan människan och sig själv.

Välkommen!

Annedals församling