Lokalt stöd kring mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna syftar till att alla människor ska ha möjlighet att leva ett drägligt liv. De inkluderar därför regler om människors möjlighet att överleva, om människors rätt till sina innersta tankar och trosuppfattningar, om skydd för familjen, frihet från tortyr och slaveri, om rätt till utbildning, yttrandefrihet och att delta i landets styrelse. De mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor är födda fria, är lika i värde och har samma rättigheter.

De mänskliga rättigheterna är universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De gäller för varje individ oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning.

Det finns många organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och stödorganisationer du kan gå med i om du behöver hjälp själv eller vill engagera dig.