Arbete och sysselsättning

Arbete är en stor del av våra liv och flera studier har kunnat påvisa att arbete har starkt samband med hälsa.

Människor som arbetar eller är i någon form av sysselsättning skattar sin hälsa högre än de som inte arbetar, men för den delen betyder det inte alltid att arbetet är hälsosamt.

Arbetet förutsätter också en god hälsa för att man ska kunna klara av att arbeta och de som har sämre hälsa kan inte alltid ta ett arbete.

Vill du läsa mer om sambanden mellan arbete och hälsa, läs mer på ISM - Institutet för stressmedicin