Aktiv - kom igång med träning på gym

Aktiv är en hälsofrämjande insats till dig som vill komma igång med träning på gym. Aktiv arrangeras av Samordningsförbundet Göteborg och syftar till att öka din arbetsförmåga eller undvika sjukskrivning.

  • Träningen är kostnadsfri 
  • Du får ett individuellt träningsprogram 

Aktiv finns för dig som:

  • Är 16-64 år och bor i Göteborg och har psykisk och/eller fysisk ohälsa som utgör hinder att arbeta eller studera
  • Är eller riskerar att bli sjukskriven och bedöms att genom träning kunna korta av eller förebygga sjukskrivning
  • För närvarande inte arbetar och har behov av att stärka hälsan som en del av din planering mot arbete eller studier
  • Har förmåga att delta i regelbunden aktivitet 2 gånger i veckan under 12 veckor
  • Har förmåga att träna självständigt enligt ett individuellt anpassat träningsprogram med lättare stöd av hälsoutvecklare

För mer information och intresseanmälan