Parasport Göteborg

Parasport Göteborg samordnar och organiserar bland annat uppsökande verksamhet samt utbildnings- och tävlingsverksamhet för sina 32 föreningar. Totalt har Göteborgs Parasportförbund ca 2000 medlemmar.

Förbundet strävar efter att bygga upp ett nätverk av kontakter, framförallt med idrotten, skolor, familjer, habiliteringarna samt med det övriga föreningslivet och på så sätt stötta de föreningar som är knutna till Göteborgs Parasportförbund. De jobbar främst med nyrekrytering med prioritet på barn och ungdomar, anordnar prova-på-aktiviteter i samarbete med skolor och habiliteringar, anordnar utbildningar, arbetar med tillgänglighetsfrågor, försöker initiera och leda projekt inom ramen för Idrottslyftet, arbetar med att utveckla våra föreningar, utbilda och kompetenshöja ledare samt arbetar med integrering.

Vill du veta mer om Parasport Göteborg, klicka på länken nedan.

Parasport Göteborgs hemsida