Fysisk aktivitet på Recept (FaR®)

Att röra sig är livsviktigt. Det finns ett stort samband mellan rörelse och hälsa och stillasittande och ohälsa. Ett ganska nytt sätt att stimulera och påverka människor att röra på sig är att läkare och annan sjukvårdspersonal skriver ut Fysisk aktivitet på Recept (FaR®). Våra vällevnadssjukdomar ökar och enligt internationella rekommendationer bör Fysisk aktivitet på Recept användas i stället för eller tillsammans med läkemedel vid alla slags livsstilsrelaterade sjukdomar.

Effekt mot vällevnadssjukdomar
Måttlig fysisk aktivitet flera dagar i veckan har positiv effekt på diabetes, blodfetter, blodtryck, immunförsvar, stressreaktioner med mera. Det verkar även förebyggande mot bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

Både för att förhindra och behandla sjukdom
För att stödja och motivera patienten till att röra sig mer skriver nu fler och fler läkare ut FaR®. Recepten skrivs ut till både friska och sjuka patienter för att förhindra och behandla vissa sjukdomar. Recepten är individuellt anpassade. När patienten får sitt recept hjälper en sjuksköterska till att inom någon vecka finna en lämplig aktivitet. Det kan till exempel vara promenader, stavgång, cykling, gymnastik, styrketräning eller vattengymnastik. Viktigast av allt är att du finner en aktivitet som du tycker är lustfylld och som du orkar fortsätta med.

  • Fråga gärna efter FaR® nästa gång du besöker din vårdcentral!

Mer om FaR® på Västra Götalandsregionens webbsida

Mer om FaR® på Göteborgs Stads webbsida

Ordination Motion
Om du är intresserad av att veta mer om FaR® och om hur du kan förebygga och behandla sjukdomar genom att vara mer fysiskt aktiv så finns boken Ordination Motion att läsa. Du kan låna den på Majornas och Linnéstadens bibliotek eller köpa den på apoteken.