Grupp av människor samtalar och ler.

Antidiskriminering

Antidiskriminering handlar om att motverka och förhindra diskriminering i samhället. Antidiskrimineringsbyrån Väst ger juridiska råd och stöd till den som diskriminerats. Du har rätt är att leva fri från diskriminering. Politiker och andra makthavare är skyldiga att se till diskriminering förhindras. Byrån arbetar för att påverka dem så att de tar sitt ansvar.

Byrån erbjuder föreläsningar och utbildningar om diskriminering och hur den kan motverkas. Arbetet bygger på de mänskliga rättigheterna och den svenska diskrimineringslagen.

Antidiskrimineringsbyrån