Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det kan vara en medfödd eller förvärvad skada som påverkar en persons förmåga. Vissa personer med funktionsnedsättningar har mycket stöinsatser, andra inga alls. Här har vi länkat till sidor som informerar om funktionsnedsättningar samt om värdefulla lokala forum för dig som har en funktionedssättning.

Funktionsnedsättning- Göteborgs Stad
Du som bor i Göteborg ska kunna vara självständig och delaktig utifrån dina egna förutsättningar. Här hittar du information om hur kommunen kan hjälpa till när du har behov av stöd och hjälp i vardagen.

GIL- Göteborgskooperativet för Independent Living
GIL, som står för Göteborgskooperativet för Independent Living, är ett kooperativ som med ideella värden och utan vinstintresse samordnar personlig assistans. GIL arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna välja hur de vill leva sitt liv och ha samma möjligheter som alla andra att skapa sin framtid.

Arbetsförmedlingen- stöd till dig som har funktionsnedsättning eller ohälsa
Har du en funktionsnedsättning, diagnos, sjukdom eller någon svårighet? Då kan du ha rätt till stöd från arbetsförmedlingen när du söker jobb, förbereder dig för arbetslivet och är på jobbet.

NPF-Attention
Här kan du lära dig mer om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Aktvitetshus Centrum
Aktivitetshuset vänder sig till dig som är från 18 år, bor i Göteborg, lever med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning och som önskar stöd i din återhämtning.

Parasport Västra Götaland
Parsportförbundet har verksamhet för personer med synnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning.