Pride

HBTQI

Hbtqi-personer är ett samlingsbegrepp som innefattar homo- och bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersexvariation. Här hittar du länkar med informtion om mötesplatser och stöd för dig som är HBTQI-person i Göteborg.

 

Regnbågshuset
Regnbågshuset är en mötesplats för alla inom hbtqi-communityt. Här kan du mötas, arrangera och skapa tillsammans med andra.

Göteborgs Stads arbete med HBTQI
Göteborg ska vara en stad för alla. Därför arbetar Göteborgs Stad aktivt mot fördomar och normer som utestänger människor. 

RFSL-Göteborg
RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation

Stödlinjen för transpersoner
En stödlinje för vuxna transpersoner, inklusive ickebinära, som utsatts för våld i nära relation eller sexuella övergrepp..