Nationella minoriteter

I Sverige finns flera erkända nationella minoriteter och urfolk. Dessa grupper har gemensamt språk, kultur och historia. De fem erkända nationella historiska minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Här hittar du mer information om sånt som rör natrionella minoriteter i Göteborg. 

Nationella minoriteter Göteborg
Här kan du läsa om Göteborgs Stads arbete med nationella minoriteter.

Romano Center i Väst
Romano Center erbjuder service till dig som tillhör den nationella minoriteten romer. 

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer
Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är ett forum för samråd och utbyte av information mellan den romska minoriteten och kommunledningen i Göteborg.

Göteborgs Stads Sverige-Finska råd
Göteborgs Stads råd för den sverigefinska minoriteten är ett forum för samråd och utbyte av information mellan den sverigefinska minoriteten och kommunledningen i Göteborg.