Man i park

Självhjälpsgrupper

Om du är intresserad av att träffa andra i liknande situation som dig själv kan deltagande i en självhjälpsgrupp vara något för dig. Självhjälpsgrupper är en möjlighet att få stöd och hjälp från andra som förstår. Här hittar du länkar till olika självhjälpsgrupper i Göteborg eller digitalt.

Självhjälpshuset Solkatten
Träffa andra människor i en självhjälpsgrupp i Solkattens lokaler i Göteborg eller online över hela Sverige.