Kommunalt stöd

Kommunen erbjuder stöd för att underlätta vardagen för personer med psykisk ohälsa. Även den som är närstående eller anhörig till någon med psykisk ohälsa kan få stöd hos kommunen. Om du har en psykiatrisk diagnos kan kommunen erbjuda olika typer av stöd, såsom boendestöd, kontaktperson, hemtjänst eller korttidsboende.Här hittar du länkar till kommunala verksamheter inom Göteborgs Stad som erbjuder stöd.

Boendestöd
Boendestöd är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv i ditt hem och för att du ska kunna delta i samhällslivet.

Kontaktperson vid funktionsnedsättning
En kontaktperson kan fungera som en vän eller medmänniska som hjälper dig att bryta social isolering.

 Anhörigstöd
Anhörigstöd är till för dig som stödjer en närstående som på grund av sjukdom, missbruk, beroende, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd.

Hemtjänst
När du har ett stort behov av stöd i vardagen, oavsett din ålder, kan du ansöka om hemtjänst.

 Korttidsboende
Du som har en funktionsnedsättning kan få vistas tillfälligt på ett korttidshem eller korttidsboende. Här hittar du mer information, regler och ansökan

Aktivitetshus
Aktivitetshusen vänder sig till göteborgare från 18 år som lever med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning och som önskar stöd i sin återhämtning.

Peer support Funktionsstöd
Peer support innebär att personal med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning ger stöd till personer som idag lever med psykisk ohälsa.