Ung kvinna med ryggsäck

Brukarföreningar

Brukarföreningar representerar olika former av psykisk ohälsa och är viktiga aktörer för brukarinflytande. De har erfarenhet av egen psykisk ohälsa eller att vara närstående till någon med psykisk ohälsa. Här hittar du länkar till olika brukarföreningar för dig som har psykisk ohälsa och som erbjuder lokala aktiviteter eller stöd i Göteborg.

Friskvårdsklubben
Friskvårdsklubben är en ideell förening som riktar sig till målgruppen som har eller har haft psykisk ohälsa. Friskvårdsklubben aktiverar personer i målgruppen genom att anordna olika aktiviteter runt om i Göteborg.

 Ångestsyndromssällskapet
Ångestsyndromsällskapet i Göteborg är en patientförening som vänder sig till dig som lider av paniksyndrom (panikångest), social fobi, generaliserat ångestsyndrom (GAD). Personer med ångestsyndrom samt deras anhöriga är varmt välkomna.

Intresseföreningen Bipolär sjukdom (Ibis gbg)
En trygg plats för dig med bipolär sjukdom och dina anhöriga. 

Frisk och fri-riksföreningen mot ätstörningar
Det går att bli frisk och fri ifrån en ätstörning. Frisk och fri stöttar både stödsökande och anhöriga.

OCD-Föreningen Göteborgsregionen
OCD-föreningen Göteborgsregionen är en ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom OCD (Obsessive Compulsive Disorder) och relaterade syndrom och deras anhöriga.

IFS Göteborg 
IFS vänder sig till personer med Schizofeni och liknane diagnoser samt deras anhöriga

Spec-Föreningen för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd
Spes är en ideell organisation som är till för alla som mist en närstående genom självmord

Fontänhuset Göteborg
Fountain House-modellen är en evidensbaserad fungerande rehabiliteringsmetod för människor med psykisk ohälsa.