RFSU Göteborg

RFSU Göteborg arbetar för alla personers rätt till kärlek och sexualitet. Vi tycker att det är viktigt att relationer med andra bygger på ömsesidighet och respekt. RFSU Göteborg arbetar för ett samhälle där alla behandlas jämlikt och jämställt. 

Vi pratar med unga om sex, till exempel genom att våra skolinformatörer besöker skolor. Våra medlemmar deltar i olika event, till exempel festivaler och liknande, för att prata sex, dela ut kondomer och uppmärksamma sexualpolitiska frågor. Vi ordnar föreläsningar, driver kampanjer och för diskussioner om sex, sexualitet och sexualpolitik. Vi ordnar utbildningar och producerar metodmaterial för att öka kunskap kring sex och säkrare sex.

Hos RFSU Göteborg kan du diskutera, lära och låta dig inspireras. Som medlem får du tillgång till vårt bibliotek och RFSU:s intranät och kan diskutera sexualpolitik med andra RFSU:are. Du kan engagera dig i våra aktiviteter och/eller utbilda dig till informatör. Hjälp till i ett projekt, låna en bok, starta en studiecirkel, arbeta fram en kampanj, ordna en konsert, gå på föreläsningar, få koll på intressanta utbildningar, och mycket mer. Du får också fyra nummer per år av den sexualpolitiska tidskriften Ottar!

RFSU Göteborg

Kontakt