Kunskapscentrum för sexuell hälsa (för yrkesverksamma)

Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) är en del av Västra Götalandsregionen som har i uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. De arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva hälsa ses som en rättighet för alla regionens invånare.  

Kunskapscentrum för sexuell hälsa