Mottagningen för Unga Män (MUM)

Adress: Aschebergsgatan 46
Telefon: 031-365 74 20

MUM Är en drop-in mottagning för dig som är man och mellan 18-30 år. Här kan du du testa dig för könssjukdomar, ställa frågor om kroppen eller samtala om svårigheter i relationer och sexualitet.

Alla besök är kostnadsfria och alla har tystnadsplikt.

 

Mottagningen för Unga Män (MUM)