Mind Trans

Transpersoner är en av de mest utsatta grupperna i samhället. Fördomar, okunskap och brist på förståelse motverkar möjligheten att leva i sin egen könsidentitet, vilket bidrar till psykisk ohälsa och ökad suicidalitet. För att minska stigma och skam, skapa förebilder och höja kunskapen hos allmänheten arbetar Mind aktivt med att ge röst åt transpersoner. Här har Mind samlat krönikor och livsberättelser från dom av oss som identifierar sig utanför cis-normen. Minds mål med detta är att skapa igenkänning, ge stöd och tröst och inspirera fler att prata om livet precis som det är, oavsett könsidentitet.

Mind Trans