Generationsmöten i Centrum

Generationsmöten ger olika åldersgrupper förutsättningar att mötas genom att delta i olika aktiviteter. Möten skapar gemenskap och förbättrar förståelsen för varandra som människor. Det bidrar till minskade fördomar mellan åldersgrupper. Åldersintegration är ledordet för Generationsmöten i Centrum. Vi utgår från ett all-åldersperspektiv och arbetar för att möjliggöra jämlika möten.


Läs mer om aktuella uppdrag och projekt här:

Volontär i skola och förskola
Filmfabriken Göteborg
Generationsteatern

 

Ta kontakt med verksamhetsutvecklarna om du vill veta mer!

Handbok i Generationsmöten (pdf)