Försäkringskassan

Adress servicekontor 1: Östra Hamngatan 16
Adress servicekontor 2: Första Långgatan 1
Telefon: 0771-524 524

Försäkringskassan ansvarar för stora delar av de offentliga trygghetssystemen, det vill säga försäkringar för bland annat familjer, sjuka med nedsatt arbetsförmåga och pensioner till äldre. Det är Försäkringskassan som beslutar om rätten till ersättning, betalar ut pengarna och samordnar resurserna för att stödja sjukskrivna att komma tillbaka till arbete.

Många av dina ärenden kan du få hjälp med via Försäkringskassans hemsida:

Försäkringskassan