Psykisk livräddning

Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt-lungräddning (HLR), men när någon mår psykiskt dåligt vet vi inte alltid hur vi ska hjälpa. Psykisk livräddning (PLR) tar upp vad vi som medmänniskor kan göra när vi möter människor som har tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare?

Just nu befinner vi oss i en pandemi och vi ser att den psykiska ohälsan ökar. Ensamhet, isolering och stor osäkerhet kring framtiden gör att behovet av att få samtala är större än vanligt. Självmord, som är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa är förknippat med väldigt starka känslor: rädsla och hopplöshet, sorg, skam och skuld, ibland ilska och frustration. Alla de här känslorna kan göra det svårt att tala om självmord. Känslorna kan göra det svårt att höra och lyssna på vad en annan människa faktiskt har för behov.

Arrangör: Suicidprevention i Väst i samarbete med Kungälvs kommun

Om föreläsningen:
”Psykisk livräddning – allmänhet” är en föreläsning på tre timmar om suicidprevention med syfte att skapa en större trygghet kring ämnet självmord. Inga förkunskaper krävs. Målet är att du ska få med dig:

  • en grundläggande förståelse för den suicidala processen och vad som driver den,
  • en större trygghet i hur du kan bemöta, stödja och vara med en människa i olika faser av den suicidala processen,
  • samt en grundläggande förståelse för vilka samhällsinsatser som behövs för att minska antalet självmord i Sverige.


Föreläsningen hålls via Zoom och är kostnadsfri. En länk till föreläsningen och instruktion för att använda Zoom skickas ut dagen innan föreläsningen. Följande tillfällen erbjuds:

  • Tisdag 2 mars, klockan 13.00-16.00
  • Onsdag 17 mars, klockan 14.00-17.00
  • Onsdag 28 april, klockan 18.00-21.00

 

Klicka här för att anmäla dig till någon av föreläsningarna!

 

Föreläsningarna anordnas i samarbete med Kungälvs kommun.

 

Fakta: Suicidprevention i Väst
Suicidprevention i Väst är en ideell förening med syfte att sprida kunskap som hur vi kan förebygga självmord. Läs mer om verksamheten på: www.suicidprev.com


◄ Tillbaka till kalendern