Mamma-barnkurs

På Humlegården finns ett forum för mammor med erfarenhet av gränsöverskridande handlingar, såsom våldtäkt och sexuella trakasserier. Du kan ha upplevt ditt trauma under barndomen eller som vuxen, när spelar ingen roll. Ditt mående och din relation till ditt/dina barn kommer att stå i fokus när vi tillsammans utforskar hur det kändes att bli förälder, hur relationen till barnet/barnen var, är och kan bli. Vi kommer att fördjupa oss i hur våra trauman påverkat och påverkar oss både på ett personligt plan och i relationer till andra.

Arrangör: Stödcentrum Humlegården Göteborg


VAR: Stödcentrum Humlegården, Folke Bernadottes gata 2

NÄR: Måndagar kl. 18:00 - 19:30 (fika bjuds från 17:30) Start 9 September. 

 

Är du intresserad av att delta, utforska och utvecklas?


Kontakt: 031-13 14 17 eller sms:a 0703-13 26 94


info@stodcentrumhumlegarden.se

 

Mammabarn-kurs 

 


◄ Tillbaka till kalendern