Stadsbibliotekets entré

Läkande läsning

Välkommen till en biblioterapeutisk läsecirkel där vi använder litteraturen som ett verktyg för samtal om olika livsfrågor. Tillsammans med en kurator från ungdomsmottagningen Olskroken och två bibliotekarier från stadsbiblioteket läser du olika texter och pratar sedan i grupp om de tankar och känslor som väcks av läsningen.

 

Arrangör: Ungdomsmottagningen Olskroken och Stadsbiblioteket Göteborg

 

VAR: Stadsbiblioteket vid Götaplatsen

NÄR: Onsdagar kl. 16.30-18.00 med start den 20 april.

 

Vill du veta mer och anmäla ditt intresse?

Kontakta: Åsa Boman asa.boman@vgregion.se eller Anna Griph anna.griph@kultur.goteborg.se

 

Gruppen är kostnadsfri!


◄ Gå till kalendern