Hälsokör

Bryt av dagen med sång! Du som är mitt livet och befinner dig i närheten av Oscar Fredrik - kom och sjung med oss! Kören leder inte fram till något uppträdande utan vi sjunger för sjungandets egen skull. Inga förkunskaper krävs.
Arrangör: Oscar Fredriks församling 

 

VAR: Oscar Fredriks församlingshem

NÄR: Fredagar kl. 12.30-13.30, jämna veckor, start 20 september 2019


Ledare: Johanna Holmlund Lindfors och ia Hamnered


Anmälan: 031-731 92 70 eller till ia.hamnered@svenskakyrkan.se 


För mer information: www.svenskakyrkan.se/oscarfredrik 

 

Hälsokören hösten 2019


◄ Tillbaka till kalendern