Orolig förälder med barn

Att hantera barns starka känslor och oro i skolgången

Kan ditt barn ha starka känsloreaktioner? Kan det bli konfliktfyllt hemma? Kan du ha svårt att veta hur du ska förstå och bemöta ditt barns oro? Känner du som vårdnadshavare igen dessa situationer, eller om du vill veta mer om barns oro och starka känslouttryck, är du välkommen att delta på vårens kostnadsfria föreläsningar. Föreläsningarna riktar sig till dig som vårdnadshavare till barn från förskoleklass till årskurs 6. Du är välkommen att delta vid ett eller båda föreläsningarna.

Arrangör: Föreläsningarna erbjuds i samarbete mellan Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen, Omtanken vårdcentral med tilläggsuppdrag UPH och Socialförvaltningen Centrum.

 

Att hantera barns starka känslor i skolgången (Föreläsningen erbjuds vid två tillfällen, du deltar vid ett av tillfällena)

Vid den här föreläsningen får du kunskap om känslor och hur dessa kan förstås. Du kommer också få kunskap om hur du kan förebygga och hantera utmanande situationer. Fokus för föreläsningen är hur man som vuxen kan förstå, förebygga och hantera känslostarka situationer i vardagen.

NÄR: 1 februari kl.17.30 – 19.30 eller

NÄR: 1 mars kl.14.30 – 16.30

VAR: Digitalt via Teams. Du behöver en dator, surfplatta eller smartphone för att delta.

 

Att hantera barns oro i skolgången (Föreläsningen erbjuds vid två tillfällen, du deltar vid ett av tillfällena).

Vid den här föreläsningen får du kunskap om oro och ängslan, samt hur man kan förstå och känna igen vad som händer vid oro. Vi lyfter kunskap om hur du som vuxen kan bemöta ett oroligt barn på ett stödjande vis. Vi kommer också prata om vuxnas egna känslor och dynamiken mellan barn och vuxna vid oro. Fokus för föreläsningen är oro, ängslan hos barn och hur man som vuxen kan bemöta ett barn med oro.

NÄR: 22 mars kl.17.30 – 19.30 eller

NÄR: 19 april kl.14.30 – 16.30

 

VAR: Digitalt via Teams. Du behöver en dator, surfplatta eller smartphone för att delta.

 

Föreläsare: Mattias Wideklint, skolpsykolog och Johanna Nordblom, psykolog vid Omtanken Ungas Psykiska Hälsa (UPH).

 

Föreläsningarna är kostnadsfria men kräver anmälan! 

 

 Anmälningsformulär

 

Välkomna!

 

Att hantera barns starka känslor och oro i skolgången (affisch)


◄ Gå till kalendern