Ett liv i rörelse - träningsfolder

Visste du att fysisk aktivitet ger ett flertal positiva bieffekter, som till exempel bättre sömn, ökad självständighet och mer energi? Vill du få motivation och tips på övningar för ett mer aktivt liv?

I samarbete med Centrum för fysisk aktivitet (FaR-teamet) har Hälsolots tagit fram ett enkelt träningsprogram med dagliga övningar för både styrka och balans. 

Hälsolots folder Ett liv i rörelse