Äldreombudsmannen i Göteborg

Äldreombudsmannens uppgift är att öka äldres inflytande inom Göteborgs Stads verksamheter. Är du 65 år och äldre kan du vända dig till Äldreombudsmannen Helena Bjurbäck för att framföra dina åsikter.

Det här kan du få hjälp med:
Lämna synpunkter på kommunens verksamheter via telefon, e-post eller post. Få råd och vägledning i vart du kan vända dig med frågor i ett enskilt ärende. Äldreombudsmannen kan inte ändra beslut som en myndighet har fattat.

Så jobbar Äldreombudsmannen:
Samlar in och sprider kunskap, lyfter behov och belyser brister till kommunfullmäktige vartannat år. Äldreombudsmannen är fristående från stadens verksamheter och myndighetsutövning och partipolitiskt obunden.

Kontakt:
Helena Bjurbäck, 031-368 00 35 eller aldraombudsman@stadshuset.goteborg.se

Göteborgs Stads äldreombudsman Helena Bjurbäck är placerad på stadsledningskontorets utvecklingsenhet Senior Göteborg.

 

Foto: Mathias Bergeld, Bildbyrån