Mottagningen för unga med psykisk ohälsa 6-18 år

Mottagningen för ungas psykiska hälsa hjälper dig som är mellan 6 – 18 år och som har drabbats av psykiska besvär. Personalen som arbetar här är psykologer, psykoterapeuter och socionomer och samarbetar med läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Personalen kan hjälpa dig som har milda till måttliga besvär, tex:

  • Om du är mer ledsen än vanligt.
  • Om du har svårt att hantera stress och oro.
  • Om du har svårt att hantera ilska och aggressioner.
  • Om du drabbats av dödsfall eller kris nära dig.
  • Om du har problem med sömnen.


Både barn och föräldrar är självklart välkomna att kontakta mottagningen. Du behöver inte vara listad på vårdcentralen för att komma till oss.

Elevhälsa, andra vårdcentraler och ungdomsmottagningar är välkomna att kontakta oss via telefon för konsultation och eventuell tidsbokning.

Omtankens Vårdcentral Landala är en utav sex vårdcentraler som deltar i ett pilotprojekt för att ta hand om barn och unga i åldrarna 6-18 år med psykisk ohälsa. 

Omtanken Vårdcentral Landala - Mottagningen för unga med psykisk ohälsa