Aktivitetskatalogen (FaR)

Våra kroppar är gjorda för rörelse, men dagens tekniska utveckling har gjort att vi rör oss allt mindre. Ett stillasittande liv kan medföra att du drabbas av övervikt, diabetes, hjärt/kärlsjukdomar eller andra livsstilssjukdomar. Det är därför viktigt att du hittar ett sätt att vara fysiskt aktiv på som du trivs med! Om du hittar en aktivitet som du tycker är rolig är chansen större att du fortsätter att träna.

I Aktivitetskatalogen som Centrum för fysisk aktivitet tar fram finns tips på en mängd olika fysiska aktiviteter som erbjuds i Göteborg. En stor del av aktiviteterna passar för dig som ännu inte är så van vid att träna. Några arrangörer ger rabatt om man har Fysisk aktivitet på Recept, FaR. Kontakta din vårdgivare om du har frågor om fysisk aktivitet som medicinsk behandling eller önskar få FaR och hjälp med att komma igång och röra dig mer.

Göteborgs aktivitetskatalog