Utopia

Utopia är en ideell förening som driver olika projekt, håller föredrag och workshops samt agerar konsulter. Utopia vill att alla ska ha möjlighet att utöva kultur och att kulturlivet ska vara helt utan hinder. Föreningen startade 2008 som ett externt projekt under den ideella föreningen KulturUngdom. 2012 omvandlades Utopia till en ideell kulturförening.

Utopia