Göteborgskooperativet Independent Living (GIL)

GIL, som står för Göteborgskooperativet för Independent Living, är ett kooperativ som med ideella värden och utan vinstintresse samordnar personlig assistans. GIL arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna välja hur de vill leva sitt liv och ha samma möjligheter som alla andra att skapa sin framtid. Detta sker i enlighet med Independent Living-filosofin vars främsta ambition är att främja individuell utveckling. GIL kämpar aktivt för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och mot diskriminering, samtidigt som de verkar som opinionsbildare i samhällsdebatten. 

GIL