Någon Att Tala Med

En telefonjour för dig som behöver någon som lyssnar.

Telefon:031-711 24 00
E-post: kontakt@natm.nu 

Någon Att Tala Med är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som bedriver en telefonjour i Göteborg. Alla som svarar i vår telefon är volontärer som genomgått en intern utbildning hos oss.

Du som ringer kan vara anonym och de som svarar har givetvis tystnadsplikt. Många av de samtal vi får handlar om ensamhet, sorg, sjukdom eller relationsproblem, men du kan också ringa om du bara vill prata en stund om små vardagliga ting. Ingen fråga är för liten att tala med oss om.

Öppettider:
Telefonjouren är för närvarande bemannad på vardagskvällar kl. 18-22. Under sommarperioden har vi däremot inte öppet alla kvällar. 

Någon Att Tala Med