Anhörigföreningen

Anhörigföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som vänder sig till dig som är närstående till någon som använder alkohol eller andra droger. 

Alkohol- och drogmissbruk påverkar hela familjen på ett eller annat sätt. Anhörigföreningen erbjuder stödsamtal och anhörigträffar. Som närstående till någon som använder alkohol och/eller andra droger har du säkert frågor du vill ha svar på och kanske behöver du någon att tala med. Du kan vara anonym och vi har tystnadsplikt.

Vi samarbetar med Nordhemskliniken, Bona Via och Beroendekliniken. Hos oss finns utbildad personal inom missbruk och samtalspedagogik, som också har egna erfarenheter som anhöriga. Var inte rädd för att höra av dig till oss på Anhörigföreningen, vi finns till för dig!

Anhörigföreningen