Afasiföreningen i Göteborg

Afasi är en förvärvad språkstörning till följd av hjärnskada som kan drabba människor i alla åldrar. Afasiföreningen är till för personer med afasi, deras anhöriga och andra som vill stötta verksamheten. Föreningen har en omfattande verksamhet med inriktning på rehabilitering. Här träffas personer med afasi och tränar sin språkförmåga, aktiverar sig och upplever gemenskap. Det finns också aktiviteter för anhöriga. Föreningen försöker även påverka politiker och andra i frågor som rör afasi.

I lokaler på Vegagatan 55 ordnar föreningen studiecirklar. De flesta av cirklarna leds av personer som själva har eller har haft afasi. Café Afasi har öppet på onsdagkvällar. Då diskuterar och fikar en grupp personer med afasi. De anhöriga har en egen grupp.

På fredagar finns Mötesplats Afasi. Du behöver inte vara medlem i föreningen för att delta i verksamheten på Mötesplats Afasi. Personer med afasi och deras anhöriga träffas och delar erfarenheter. Här finns ett kafé och ett rum med datorer där du kan träna din språkförmåga. Öppettiderna för Mötesplats Afasi är fredagar kl 12-16 under terminstid.

Afasiföreningen i Göteborg ordnar också fester, resor och föredrag om afasi.

Afasiföreningen i Göteborg

Kontakt