Finsam 16-64år

Finsam Unga Vuxna, 16-29år
Finsam Unga Vuxna vänder sig till dig som är ung vuxen och har psykisk ohälsa som gör att det blir ett hinder för dig att arbeta eller studera. Vi erbjuder samordnat stöd för att stärka din förmåga att börja arbeta eller studera. Tillsammans med en arbetsspecialist gör du en planering för hur du ska komma igång med arbete, studier eller praktik. Planeringen grundas i dina behov och önskemål. Arbetsspecialisten samverkar med de som är viktiga kring dig, till exempel vårdgivare, socialtjänst, Arbetsförmedlingen, Föräkringskassan och ditt privata nätverk. Om du har behov av hälsostärkande aktiviteter och samtal finns också möjlighet att träffa samtalsstödjande, arbetsterapeut och hälsoutvecklare.

Finsam Unga Vuxna är till för dig som:

  • Är mellan 16 och 29 år och bor i Göteborg
  • Har psykisk ohälsa och offentlig försörjning eller saknar egen försörjning
  • Vill börja arbeta eller studera och skapa en förändring i vardagen

Läs mer om Finsam och om hur du kan delta på hemsidan:

Finsam Göteborg: Unga Vuxna 16-29 år

 

Finsam Vuxna, 18-64år
Finsam Vuxna vänder sig till dig som har offentlig försörjning, eller inte har någon egen försörjning och behöver samordnat stöd för att börja arbeta eller studera. Du är red oatt börja förändra din situation och vill testa din arbetsförmåga på en indiviuellt anpassad nivå. Med hjälp av en arbetsspecialist får du hjälp att ta fram en planering för hur din väg till arbete eller studier ska se ut. Din arbetsspecialist blir bryggan mellan dig och din framtida arbetsplats och ni samarbetar med de som är viktiga kring dig, till exempel vården, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och ditt privata nätverk. 

Finsam Vuxna är till för dig som:

  • Är 18-64 år
  • Har ohälsa och/eller långvarig offentlig försörjning och behöver förstärkt stöd för att börja arbeta eller studera
  • Är motiverad att stärka din arbetsförmåga och komma igång med aktiviteter och planering mot arbete och studier.

Läs mer om Finsam och om hur du kan delta på hemsidan:

Finsam Göteborg: Vuxna, 18-64 år