Föräldrastöd

Föräldraskapet innebär både glädje och stolthet, men det kan också innehålla frustration och känslan av ständiga utmaningar. Som förälder boendes i stadsområde Centrum kan du ta del av kurser och utbildningar där du får redskap för att bli starkare och säkrare i din föräldraroll. Här har du även chans att träffa andra föräldrar som du kan utbyta erfarenheter med.

Föräldrastöd i Göteborgs Stad
På Göteborgs Stads sida om föräldrastöd hittar du mötesplatser för dig och ditt barn, föräldraträffar, kurser och gruppverksamhet, tips och inspiration med mer.

Föräldrastöd

Familjerådgivning
Par och familjer som vill få det bättre i sin relation eller avsluta sitt förhållande kan vända sig till Göteborgs Stads familjerådgivning för att få hjälp och stöd.

Familjerådgivning i Göteborgs Stad

 Föreningen Enastående Föräldrar

Föreningen Enastående Föräldrar vänder sig till dig som ensamstående förälder i Göteborg och din närhet. Här erbjuds ett nätverk, med råd, stöd och information för medlemmar och barn genom träffar, sommarläger, föreläsningar och Facebookgrupp.

Enastående Föräldrar 

Steg-ett ut
Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning i Göteborg stad har en föräldrautbildning på fem tillfällen om vägen till vuxenlivet för unga med funktionsnedsättning.
Steg-ett ut 

Fryshuset- barn till ensamma mammor

Fryshuset erbjuder kostnadsfria aktiviteter, utbildningar och stöd till ensamstående mammor och deras barn i åldrarna 0-18 år som lever i ekonomisk eller social utsatthet. 

 Fryshuset- barn till ensamma mammor

Familjerätt

På familjerättsbyrån kan separerade föräldrar få hjälp att komma överens i frågor som rör barnet.

Familjerätt

Parrelationen när man fått barn

Stöd att samtala med partner kring förhållandet när man fått barn