Föräldrastöd

Föräldraskapet innebär både glädje och stolthet, men det kan också innehålla frustration och känslan av ständiga utmaningar. Som förälder boendes i Centrum och Majorna-Linné kan du ta del av kurser och utbildningar där du får redskap för att bli starkare och säkrare i din föräldraroll. Här har du även chans att träffa andra föräldrar som du kan utbyta erfarenheter med.

På denna sida kan du välja stadsdel och se vilket stöd som finns där du bor! Eller klicka på någon av nedanstående verksamheter för mer info.