Linnéstadens bibliotek

Adress: Första Långgatan 28 A

Linnéstadens bibliotek är en mötesplats och ett offentligt rum för frågor som rör till exempel kultur, information, samhällsdebatt och miljö. Bibliotekets ambition är att invånarna i Linnéstaden ska ha möjlighet att påverka verksamhetens innehåll.

På Linnéstadens bibliotek kan du låna böcker, ljudböcker, filmer och musik. Det finns ett antal publika datorer samt möjlighet att använda bibliotekets trådlösa nätverk. På biblioteket hittar du även böcker om hälsa och friskvård samt dvd-filmer och ljudböcker med tränings- och avslappningsprogram.

I Hälsorummet finns information om hälsa, du kan till exempel få träningstips eller information om FaR (fysisk aktivitet på recept). Det finns också möjlighet att testa sitt blodtryck och mäta och väga sig en gång i veckan. För mer info om tider, se Hälsolots kalender.

Linnéstadens bibliotek