Sjukskrivning och rehabilitering

Sjukskrivning och rehabilitering är en viktig del av behandlingen efter en sjukdom eller skada. När du är sjukskriven är det viktigt att du tar hand om dig och behåller dina rutiner. 

1177-sjukskrivning och rehabilitering
Massor av tips och länkar för dig som blivit sjukskriven.

Finsam- Hälsa och aktivitet
Hälsa och aktivitet utgörs av två olika hälsofrämjande insatser som är till för dig som behöver stärka din psykiska eller fysiska hälsa som en del av din planering mot arbete eller studier.